Tarieven

Bent u verzekerd bij een buitenlandse verzekering, of heeft u een naturapolis bij CZ, Nationale Nederlanden of ONVZ dan ontvangt u van ons een factuur via Infomedics. De praktijk heeft geen contract met deze zorgverzekeraars. De onderstaande tarieven zijn van toepassing:

 

Tarieven Logopedie per 01-01-2024

 

€47,00      (verrichtingscode 4000) Individuele zitting reguliere logopedie

€47,00      (verrichtingscode 4000) Online individuele zitting reguliere logopedie

€67,00      (verrichtingscode 4001) Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis

€24,00      (verrichtingscode 4010) Telefonische zitting logopedie

€47,00      (verrichtingscode 4011) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij logopedie

€16,00      (verrichtingscode 4050) Screening bij directe toegang logopedie

€79,00      (verrichtingscode 4057) Screening, anamnese (intake) en onderzoek bij directe toegang logopedie

€72,00      (verrichtingscode 4061) Anamnese (intake) en onderzoek logopedie

€116,00    (verrichtingscode 4102) Eenmalig logopedisch onderzoek

€94,00      (verrichtingscode 4301) Individuele zitting logopedie stotteren

€94,00      (verrichtingscode 4303) Individuele zitting preverbale logopedie

€116,00    (verrichtingscode 4304) Individuele zitting preverbale logopedie met toeslag voor behandeling aan huis

€94,00      (verrichtingscode 4305) Individuele zitting logopedie afasie

€116,00    (verrichtingscode 4306) Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling aan huis

€94,00      (verrichtingscode 4315 ) Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen

 

Deze tariefcodes en bedragen worden door ONVZ en verzekeraars uit de CZ groep*  geaccepteerd en volledig vergoed vanuit de basisverzekering wanneer u een restitutiepolis of combinatiepolis  heeft. Voor patiënten ouder dan 18 is eerst het wettelijk eigen risico van toepassing. Heeft u een naturapolis bij CZ, Nationale Nederlanden of ONVZ, dan betaalt u een deel van de kosten zelf.

Ga voor de start van uw behandeling na, hoe uw verzekering de vergoeding voor logopedie geregeld heeft. Dit is uw verantwoordelijkheid. Als bij het indienen van de eerste factuur blijkt, dat u de kosten niet volledig vergoed krijgt, betaalt u de overige kosten zelf aan de praktijk.

*CZ, OHRA, Nationale Nederlanden