De praktijk

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

In deze praktijk zijn alle logopedisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding

U kunt uzelf of uw kind aanmelden via de volgende link:

Aanmelden nieuwe cliënt

Ook kunt u bellen met het telefoonnummer van de praktijk 0715610480. Onze telefoniste staat u te woord. Zij zal de nodige gegevens vragen en noteren. Na uw aanmelding ontvangt u binnen een aantal dagen een e-mail met informatie over de wachtlijst. Indien u dit wenst wordt u ze spoedig mogelijk door één van de logopedisten teruggebeld. Afhankelijk van de urgentie van het probleem wordt er meteen een afspraak gemaakt of wordt u of uw kind op de wachttijd geplaatst.

De orthodontist in Voorschoten is op de hoogte van onze wachtlijst die voor OMFT behandelingen kan oplopen tot 8 maanden.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt de volgende stap in het therapieproces bepaald en er wordt geoefend. Het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en we hebben direct contact met IB-ers en leerkrachten van basisscholen.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De behandeling van kinderen tot 18 jaar wordt zonder limiet en zonder eigen bijdrage volledig vergoed door alle zorgverzekeraars waarmee de praktijk een contract heeft: alle zorgverzekeraars met uitzondering van CZ en ONVZ.

Bent u verzekerd bij een buitenlandse verzekering, of heeft u een naturapolis bij CZ of ONVZ dan ontvangt u van ons een factuur via Infomedics. De praktijk heeft geen contract met deze zorgverzekeraars.

Heeft u een naturapolis bij CZ of ONVZ, dan betaalt u een deel van de kosten zelf.

Ga voor de start van uw behandeling na, hoe uw verzekering de vergoeding voor logopedie geregeld heeft. Dit is uw verantwoordelijkheid. Als bij het indienen van de eerste factuur blijkt, dat u de kosten niet volledig vergoed krijgt, betaalt u de overige kosten zelf aan de praktijk.

Vanaf 18 jaar worden de kosten van logopedie opgeteld bij het eigen risico. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.